Nationale tests

Hvad er nationale tests?

De nationale tests er et værktøj til den løbende evaluering i folkeskolen. Derudover er testene et pædagogisk redskab til lærerne og kan bidrage til den videre tilrettelæggelse af undervisningen. Eleverne i folkeskolen skal i løbet af deres skoletid gennemføre 10 obligatoriske nationale tests inden for forskellige fag.

 

Sådan bruger vi de nationale tests på Nørrevangsskolen

På Nørrevangsskolen arbejder vi med de nationale tests på klassen i forhold til den enkelte elev.

Vi inddrager de nationale tests i samarbejdet mellem den enkelte lærer og ledelsen.

Vores mål er at vores elever skal blive så dygtige som muligt.

De nationale tests er et vigtigt redskab til at arbejde med elevernes faglige kunnen. Vi husker også på Nørrevangsskolen at arbejde med elevens sociale kunnen såvel i samværet med andre børn som det at udvikle sig selv som et helt menneske.

Hvilke fag på hvilke klassetrin

Nedenstående tabel viser, i hvilke fag og på hvilke klassetrin de nationale tests gennemføres på obligatorisk og frivillig basis De felter, som er markeret med både farve og X, angiver, at deltagelse i de nationale tests er obligatorisk. De felter, som kun er markeret med farve, angiver, at deltagelse i de nationale tests er frivillig.

Fag/klassetrin
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Dansk, læsning
 
X
 
X
 
X
 
X
 
Matematik
 
 
X
 
 
X
 
 
 
Engelsk
 
 
 
 
 
 
X
 
 
Geografi
 
 
 
 
X
 
 
 
 
Biologi
 
 
 
 
X
 
 
 
 
Fysik/kemi
 
 
 
 
X
 
 
 
 
Dansk som andetsprog
                 

Du kan læse mere om de nationale tests på Undervisningsministeriets hjemmeside.