Førskole

Førskole er et tilbud til børnehavebørn, som skal starte i 0. klasse det kommende skoleår.

En tryg og glidende overgang

Førskoleområdet er det tilbud, der er på skolerne i perioden fra 1. marts/april til skolestart for at sikre en tryg og glidende overgang fra dagtilbud til skole for de kommende børnehaveklassebørn.

Herved får barnet kendskab til skolen, mens skolen også får kendskab til barnet og forældrene inden skolestart.

I maj måned har børnehaven og skolen/SFO’en en overleveringskonference, hvor der videregives relevante informationer om det enkelte barn, og der vil også være besøgsdage i skolen for de kommende børnehaveklassebørn. Her arbejder børnene sammen med deres kommende børnehaveklasseleder. Fra nogle børnehaver følger der også en pædagog med børnene i skole i disse dage.

Der tilstræbes ligeledes at sikre en glidende overgang fra børnehave til SFO/fritidshjem. Det er dog frivilligt at flytte barnet til SFO/fritidshjem inden skolestart.

Førskole på Nørrevangsskolen