Skolevejen

Eleverne har ret til gratis transport til og fra skole, hvis de går på distriktsskolen, og hvis vejen mellem skole og hjem har en vis længde.

Hvis skolevejen er vurderet som trafikfarlig, bevilliges der dog gratis transport uanset skolevejens længde.

Ovenstående gælder kun, hvis eleven går på den skole, hvis distrikt han/hun tilhører. Går eleven på en anden skole end distriktsskolen, skal forældrene selv betale for transporten.

Du kan læse mere om reglerne for transport til skole her.

 

Skolepatrulje

Skolepatruljen hjælper i morgen elever over fodgængerfeltet ved Glarbjergvej i tidsrummet 7:40 til 7:50 hver morgen.

 

Cykling

Vi opfordrer til, at børnene går eller cykler til skole, når de er sikre på skolevejen.

 

Transport for elever i taleklasserne

For yderligere oplysninger herom kan Randers kommunes kørselskontor kontaktes på telefon 89 15 12 16.

Skolen vil være behjælpelig med bestilling, når aftalen mellem kørselskontor og skole er helt på plads.

 

Transport til og fra skole – 10. klasse

Hvis elever i 10. klasse har under ni km mellem skole og hjem, skal de selv sørge for transport.

Har de derimod ni km eller derover mellem skole og hjem, kan de søge om buskort. Blanket til ansøgning får de ved henvendelse på skolens kontor. Der skal til deres ansøgning vedlægges billede i pasfotoformat, og billedet skal være påført navn og cpr.nr. Ansøgningen skal være underskrevet af forældrene.

Ved søgning på krak.dk kan du/I beregne dit/jeres barns afstand mellem skole og hjem.

Ansøgning afleveres på skolens kontor som herefter bestiller ved Midttrafik. Du/I skal være opmærksomme på, at der kan gå op til 14 arbejdsdage, inden buskortet modtages på skolen. Vi skriver til eleven, når buskortet er klar.

Sikker trafik

www.sikkertrafik.dk/skole kan du læse mere om trafiksikkerhed for skoleelever og bl.a. finde oplysninger om cykelprøve, skolepatruljer og meget mere.