Skolestart/ny elev

Om at starte i skole

Børn optages normalt i 0. klasse i det kalenderår, hvor de fylder seks år.

Skolestarten er begyndelsen på en helt ny og anderledes hverdag for dit barn. Når dit barn starter i skole, møder I en folkeskole, der bygger på mange års traditioner, og som udvikles sammenspil mellem en række forskellige aktører.

Når dit barn starter i skole, sker der flere store forandringer. Der er nye udfordringer, og dit barn skal indgå i nye sociale relationer i uvante rammer. Det er derfor vigtigt, at dit barn får et godt indtryk af alt det nye, og du kan som forælder være med til at hjælpe dit barn i gang med en god start på skolelivet.

Skolevalg og skoleskift

I Randers Kommune er der frit skolevalg – dog under forudsætning af, der er plads i klasserne. Hvis man som forældre ønsker at flytte sit barn fra en skole til en anden, tages kontakt til skolelederen på den skole, hvor man ønsker sit barn indskrevet.

Ønskes barnet optaget på en anden skole end distriktsskolen, er det op til skolelederen på den modtagende skole at vurdere, om der er plads i klassen.

Hvis ikke barnet er optaget på den ønskede skole, er barnet altid sikret optagelse på distriktsskolen.

Randers Kommune er ikke forpligtet til at yde fri befordring, hvis man vælger en anden skole end distriktsskolen til sit barn.

Hvis du vil have dit barn på Nørrevangsskolen

Nørrevangsskolen tager altid gerne imod nye elever – og vi er gode til det.

Ønsker du at dit barn skal gå på Nørrevangsskolen, er du meget velkommen til at kontakte os. Du kan se vores kontaktoplysninger på siden "Kontakt".

Du tilbydes efter aftale en samtale med kommende klasselærer/lærere, hvor du/I har mulighed for at høre mere om skolen og evt. se vores faciliteter.

Samtidig vil vi gerne have lejlighed til at høre lidt mere om jeres tanker vedrørende skolestart på Nørrevangsskolen, baggrund for evt. skoleskift og andre praktiske oplysninger, som kan medvirke til, at dit/jeres barn får den allerbedste start på Nørrevangsskolen.

Før skolestarten skal der udfyldes papirer med forældres kontaktoplysninger og evt. samtykke til indhentning af elevmappe fra tidligere skole.

Skulle du have spørgsmål om evt. skolestart, før skolestart-samtale eller andet, er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende samtale.

Skolefritidsordninger/fritidshjem

Der er pasningsgaranti for børn fra børnehaveklasse til og med 3. klasse.

Der er skolefritidsordninger (SFO) på 17 af kommunens 19 folkeskoler. Ønsker du at melde dit barn til en SFO eller et fritidshjem, kan du via Digital Pladsanvisning notere dit ønske. Indskriver du dit barn til skolestart via NemID eller via Randers Kommunes hjemmeside, er der herfra et direkte link til den Digitale Pladsanvisning.

Optagelse i en SFO sker altid på den samme skole, som barnet går på.

Hvis der er ønske om et bestemt fritidshjem, skal navnet på dette anføres.

Mere om skolestart

På Randers Kommunes portal Børn og unge 6-15 år finder du informationer om skoleindskrivning og du kan bl.a. læse mere om skolestart, skoleudsættelse og omgænger.