Mangfoldighed, faglighed og fællesskab på nordbyens bedste skole